ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އަލިފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް

އަލިފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  • ބިން އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރުކޭއެލް އިން ކުރިއިރު، މި މަސައްކަތަށް ވަނީ 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައި
  • ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކުރިއިރު، ޓާފް އެޅުމަށް 4.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 18:08 | 2,526

ރ. އަލިފުށީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ރ. އަލިފުށީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަލިފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ހެވީ ފޯސްއާއެވެ. އެކަމަކު އަލުން ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން މަސައްކަތް ލަސްވިއެވެ. އެގޮތުން އަލިފުށި ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައިވަނީ އާރްކޭއެލް ކުންފުނިންނެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަށް ވަނީ 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ކުރިއިރު، ޓާފް އެޅުމަށް 4.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުވެފައެވެ.

އަލިފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަން ހާމަކުރައްވަމުން ބުދަ ދުވަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާލި ފަސްވަނަ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފުށީ ދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމާއި، ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން، ރޮސްޓްރޮމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށްވެސް މަޙްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ މި ދަނޑާއެކު އަލިފުށިން މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޙްލޫފް ވަނީ މި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި ކައުންސިލް އަދި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން ހިމެނޭއިރު، މީގެ ކުރިން ވަނީ ތ. ވިލުފުށީ ޓާފް ދަނޑާއި، ފ. ނިލަންދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ އިތުރުން ނ. ހޮޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަނީ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްލައިގެން، ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ޓާފް ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރަން ރާވާފައިވާ ރޭވުމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.