ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓްވުން

ފުލުހެއް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭއާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ: ފުލުހުން

  • އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިމަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ދިޔަ ފުލުހަކު ވެސް ޕޮޓިވްވެފައިވޭ
  • ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
  • ފުލުހަކު ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ނަމަ އެކަހެރިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އެކަހެރިކުރާނެ

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 11:37 | 2,863

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގިނަ ފުލުހުން ދަނީ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19އަށް ފުލުހެއް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އެ މުއައްސަސާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް މި މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ދިޔަ ފުލުހަކު ވެސް ޕޮޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފުލުހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ރާވާފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހަކު ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ނަމަ އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އެޗްޕީއޭއާ ގުޅިގެން އެކަހެރިކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ ކޮވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނުވަތަ އެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފްރޮޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ފުލުހުންތަކެއް އަންނީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.