ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބޭރުގައުމުތަކަށް ކިޔަވާދަރިވަރުން ޓެސްޓް ކުރުން

ބޭރުގައުމުތަކަށް ދާ މީހުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ

  • ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެހެން ލެބޯޓްރީތަކުންވެސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާނެ
  • އައިޖީއެމްއެޗް ކައުންޓަރަށް ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ އާއި ޓިކެޓް ނުވަތަ އައިޓިނަރީގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމުން ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 04:31 | 3,445

ޑޜ ނަޒްލާ ރަފީގު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ބޭރުގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދަރިވަރުން އެކުދިން ކިޔަވަންދާ ގައުމަށް އަނބުރާ ދާއިރު ބައެއް ގައުމުތަކުން ނުވަތަ އެއަރ ލައިނުން ނުވަތަ ޓްރާންސިޓް ކުރާ ގައުމުން ޓެސްޓް ކުރަން އެދެމުންދާތީ އެފަދަ މީހުންނަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް(އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އެފަދަ މީހުންނަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމައެކަނި ހަމަޖެހިފައިހުރީ އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެހެން ލެބޯޓްރީތަކުންވެސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން އެފަދަ މީހުން އައިޖީއެމްއެޗް ކައުންޓަރަށް ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ އާއި ޓިކެޓް ނުވަތަ އައިޓިނަރީގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމުން ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ އެގައުމުތަކަށް އެތެރެވާ މީހުންނަކީ ޓެސްޓްކޮށް އެއީ ވައިރަސް ނެތް ބައެއްކަން ކަށަވަރުވުމުން ނޫނީ އެގައުމުތަކަށް އެތެރެނުވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

އަނެއްބައި ގައުމުތަކަށް އެތެރެވެވޭނީ ވަކި މިންވަރެއްގެ ހެލްތު އިންޝިއުރަންސެއް އޮންނަ މީހުންކަމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރާއްޖެއަށްވެސް އެތެރެވާ މީހުން ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.