ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ޝިމާ ގެއްލުނު މައްސަލަ

ޝިމާ ދަތުރުކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ޑިންގީއެއް ފެނިއްޖެ

  • ޝިމާ ގެއްލިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު
  • ފޮނަދޫ ކައިރިން ބޭރުން، ފަރަކަށް ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ބަޔަކަށް ޑިންގީއެއް ފެނިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ
  • ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދު ބަލަމުން

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 13:38 | 11,086

އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އައިމިނަތު ޝިމާ ނާފިޒު - ފޭސްބުކް

ލ. ކައްދޫއިން މާމެންދުއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި ގެއްލުނު އައިމިނަތު ޝިމާ ނާފިޒު ދަތުރުކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ޑިންގީއެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޝިމާ ގެއްލިފައި ވަނީ 2019 އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޝިމާ ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ޝިމާގެ އިތުރުން ޑިންގީ ވެސް މިހާތަނަށް ފެނިފައެއްނުވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ފޮނަދޫ ކައިރިން ބޭރުން، ފަރަކަށް ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ބަޔަކަށް ޑިންގީއެއް ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ ޝިމާ ދަތުރުކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ޑިންގީ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ލ. އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދަކުން ކަނޑު އަޑިން ޑިންގީއެއް ފެނުނު ކަމަށް ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދު ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އޮޕްރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ޝިމާ ގެއްލުނީ ލ. ކައްދޫއިން ފުރައިގެން އެއަތޮޅު މާމެންދުއަށް ޑިންގީ އެއްގައި ދަތުކުރަމުން ދަނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ކަމަށް ޝިމާއާ އެކުގައި ޑިންގީގައި ދަތުރުކުރި ފަޒީލް ބުނެފައި ވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ޝިމާ ގެއްލުނު ހާދިސާއަށް ފަހު، އޭނާގެ ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން މޫނު ނިވާކޮށް ޑިންގީއެއްގައި ފިލަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަޒީލްވެސް ހިމެނޭއިރު، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި މި ދެ މައްސަލައިގައި ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް މިހާތަނަށް ކުރި ތަހުގީގުން ނުފެންނަ ކަމަށް ވެސް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިމާ ގެއްލުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އޭޕްރީލް މަހު ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، 17 ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 46 މީހެއްގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ވައިގެ މަގުން 10 މޭލުގެ ރޭޑިއަސްއެއް ކަނޑައަޅައި ބަލާފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ކަނޑުގެ މަގުންވެސް 1900 އަކަ ކިލޯ މީޓަރުގެ ސަރަހއްދެއް ބަލާފައިވާއިރު، މި މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ފުލުހުން އަދިވެސް ތަހުގީގުކޮށް ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.