މާވެޔޮ މިސްކިތް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވުން
ޖުލައި 1 ގައި މާވެޔޮ މިސްކިތް ނުހުޅުވާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
 
ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖަމާއާތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ
 
50 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
2000 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭނެ
ކ. މާލެ |
ނައިބު ރައީސް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މާވެޔޮ މިސްކިތް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މާފަންނު މާވެޔޮ މަގުގައި ހުންނަ ބަހާއުއްދީން މިސްކިތް ނުވަތަ މާވެޔޮ މިސްކިތް ބުދަ ދުވަހު ނުހުޅުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އިސްމާއިލް އަފްރާހް ވިދާޅުވީ ޖުލައި 01 ވާ ބުދަ ދުވަހު މާވެޔޮ މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ރިޕޯޓުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ އޮޅުމެއް ކަމަށާއި، ބުދަ ދުވަހު މިސްކިތް ހުޅުވަން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އަފްރާހް ވިދާޅުވީ މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިހާރު މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މާވެޔޮ މިސްކިތް ހުޅުވާލާނީ މާލޭގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ހުޅުވާލުމާ އެކުއެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މާވެޔޮ މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތްކޮށް ނިންމާފައިމިވަނީ މިސްކިތް ތަޅާލިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު އަހަރުވާން ކައިރިވެފައިވަނި ކޮށެވެ. އެ މިސްކިތް ތަޅާލުމަށް ފަހު، އާ މިސްކިތް ނުހަދައި ގިނަ ދުވަސްވަމުން ދާތީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މިސްކިތެއްގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ވެސް މީގެ ކުރިން ފާޅުކުރިއެވެ.

މާވެޔޮ މިސްކިތް ތަޅާލުމަށްފަހު އަލުން އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ 2000 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ޖާގަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ބުރިއަށެވެ. އަދި މިސްކިތް އަޅައިދިނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު (ޖަނާ) ގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައެވެ. ކުރިން ދެ ބުރި ހިމެނޭ ގޮތަށް 400 މީހުންގެ ޖާގަ އޮތް މިސްކިތް، އަލުން ޖަނާ އަޅައި ދެއްވީ 50 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved