ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

އީޒީ ޗޮކްލެޓް ލާވާ ކޭކް

  • ަަޗޮކްލެޓް ރެސިޕީސް ކަމުދާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ

ކ. މާލެ | 8 މެއި 2020 | ހުކުރު 14:21 | 2,950

އީޒީ ޗޮކްލެޓް ލާވާ ކޭކް - ޒުނާނާ ޒާލިފް

މިރެސިޕީއަކީ ލާވާ ކޭކް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ، ފަސޭހަ ރެސިޕީއެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 1/4 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 2 ބިސް
  • 2 ބިސް (ގޮބޮޅި ވަކިކޮށްފައި)
  • 2 ސަމްސާ ފުށް
  • 113 ގުރާމް ބަޓަރު
  • 170 ގުރާމް ޗޮކްލެޓް (ޑާރކް)
  • 1/4 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
  • މަފިން ކަޕްސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޓަރު އަދި ޗޮކްލެޓްކޮޅު ތައްޓެއްތެރޭގައި ދިޔާކޮށްލާށެވެ. ދިޔާކޮށްލާނީ ކެކެމުންދާ ފެންތެއްޔެއްގެ މަތީގައެވެ.

އެއަށްފަހު 2 ބިސް އަދި އިތުރަށް ނެގި 2 ބިހުގެ ގޮބޮޅި ވަކިން ތައްޓެއްގައި ވިސްކްކުރާށެވެ. ބިސްކޮޅު ވިސްކުވުމުން ހަކުރާއި ލޮނުކޮޅު އަޅާފައި ގަށާލާށެވެ.

މި މިކްސްޗަރު އެއްކުރާނީ ކުލަ އަލި، ފުށްގަނޑަކަށް ވަންދެނެވެ. އެއަށްފަހު ދިޔާކުރި ޗޮކްލެޓާއި ބަޓަރު އެއްކޮށްފައި ފުށްކޮޅު އަޅާފައި ގިރާލާށެވެ.

ގިރާނިމުމުން މަފިން ކަޕްތަކުގެ މެދާހަމަޔަށް ފިލްކޮށްލާފައި މަފިން ޓްރޭއެއްގައި އަތުރާލާ، 12 މިނެޓް ވަންދެން 180 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސްގައި ފިހެލާށެވެ. މިކޭކް ފިހެވި ނިމޭއިރު ހުންނަންވާނީ ބޭރުފުށް ފިހެވި، އެތެރެ ދިޔާކޮށެވެ.

ފިހެވުމުން ކޭކު ހިހޫވަންދެން ބަހައްޓާލައި، ކެއުމުގެ ކުރިން މައްޗަށް ކޮކޯ ނުވަތަ އައިސިންގ ހަކުރުކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.