ޒުނާނާ ޒާލިފް

11,191

Articles

 

171,129,332

Article Views

 

Follow

2013 ވަނަ އަހަރު ނޫސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ޒުނާނާ ޒާލިފަކީ މިހާރު ރާއްޖެޓީވީގެ އިނގިރޭސި ޑެސްކްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ޑިޕާރޓްމެންޓެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ދާއިރާތަކެއްގެ ޚަބަރު ކިޔުންތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.