އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެޗްޕީއޭ

އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެންނަން އިރުޝާދު ދީފައެއްނުވާނެ: އެޗްޕީއޭ

  • މާލޭސިޓީ ނޫން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގެ ކެފޭތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓައިލަން އަންގާފައިނުވާނެ
  • އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލެނބުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި
  • އައްޑޫ ސިޓީގައި ރޭގަނޑު ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:48 | 3,603

އައްޑޫ ސިޓީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެ ސިޓީ ނޫން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ކެފޭ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލަން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއިން) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން ނޫން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ކެފޭ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލާން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ވިޔަފާރިކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެންނައުމަށް އެއްވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލަކަށް އަންގާ، ނުވަތަ އިރުޝާދު ދީފައެއްވެސް ނުވާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ޓާސްކްފޯސްތަކުން، އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާއި އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލެނބުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން ނޫން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ކެފޭ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލާން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ނިންމާއިފައިވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީގައި އާންމުކޮށް އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުންވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް އިރުއޮއްސި 6 ޖަހާއިރު ބަންދު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރޭގަނޑު ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މިއީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މަބްރޫކްގެ މިވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ޞާދިގު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަވާއިދަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ.

މިއެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅާނެކަމަށްވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.