އަންގާރަ 31 މާރޗް 2020
06 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 07
ފަތިސް 04:53
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:12
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ލުއި ޚަބަރު - ހަނީމޫން

މުއާ އާއި އައްޒަގެ ހަނީމޫން ހައިޑްއަވޭގައި

  • ހަނީމޫނަށް ދިޔައީ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި
  • މިދެފަންނާނުން ކައިވެނިކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
  • މިއީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ދެފަންނާނުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 09:13 125,300

އައްޒައާއި މުއާ ހަނީމޫނަށް ފުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ މުއާޒާއި، މަރިޔަމް އައްޒަ ހައިޑްއަވޭގައި ހަނީމޫނު ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

މި ދެ ފަންނާނުން އެރިސޯޓަށް ދިޔައީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މާލެއިން ހަނިމާދޫއަށް މިއަދު ހެނދުނު ގޮސްފައިވާއިރު، އެރިސޯޓަށް ފުރި މަންޒަރު ރާއްޖެއެމްވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އައްޒަ އާއި މުއާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ހަނީމޫނު ހޭދަކުރުމަށް ދިޔަ ހައިޑްއަވޭއަކީ 05 ތަރީގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެކެވެ.

އައްޒައާއި މުއާ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން

މުއާ އާއި އައްޒަ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ރީތި ތާރީޚުތަކުގެ ތެރެއިން 20-02-2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައެވެ. މިތާރީހުގައި ރާއްޖޭގައި 64 ކައިވެންޏެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މިދެތަރިން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ދުވަސްކޮޅަކު އުޅުމަށްފަހުއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި މިކައިވެނި ހަފުލާގައި އައްޒަ ހުރީ ހުދުކުލައިގެ ވަރަށް ރީތި ހެދުމެއްގައެވެ. އަޅި ކުލައިގެ ކޯޓުގައި މުއާ ހުރިއިރު ފޮޓޯތަކުން ވަރަށް އުފާވެރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދެފަންނާނުންގެ ރަން ކިޔުމުގެ ހަފުލާ ވެސް ބައްވާފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ކުލަގަދަކޮށެވެ. ރަން ކިޔުމުގެ ހަފުލާއަށް ދެމީހުން ލީ ދިވެހި ޘަޤާފީ ހެދުމެވެ. ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ރަނަކީ 30 ރުފިޔާ އެވެ.

މިދެތަރިންނަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވި ފިލްމުތަކުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިފައިވާ ދެފަންނާނުންނެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނަހުލާގެ ސީޒަން 02 ގެ ސީޒަންގައި މިދެފަންނާނުން ފެނިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް