އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ފަތުރުވެރިންނަށް ހަމަލާ ދިނުން

ފަތުރުވެރިންތަކަކަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ހަމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މައްސަލާގައި ޝާމިލްވާ އެންމެން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ
  • ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވީޑިއޯ ޝެއަރ ނުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
  • ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ އިތުރު ތަފްސީލު ދިނުމަށް އުޒުވެރިވޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ | 6 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:38 | 2,697

ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ - ދަ އެޑިޝަން

ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިންތަކަކަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

04 ފެބްރުއަރީވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 19:00 އާއި 20:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލޭގައި 3 ބިދޭސީއަކަށް ވަނީ ޙަމަލާދީފައެވެ. އެއީ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިއަކާއި، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޗައިނާ މީހަކާއި، އަދި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިސްކަންދަރު ކޮށީ ދޮރުމަތީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް، ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޙަސަން ޝިފާއު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ އެންމެން ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ އިތުރު ތަފުޞީލު ދިނުމަށް އުޒުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝިފާޢު ވިދާޅުވީ މިޙަމަލާގެ ޒިންމާ ނެގުމަށް ފަހު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު، ތިމަންނާމެންމީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮފިކަމަށް ބުނެފައިވާ ވީޑިއޯގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ވީޑިއޯތައް ޝެއަރ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެ މިފަދަ ވީޑިއޯތައް ޝެއަރ ކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ ވީޑިއޯތައް ޝެއަރ ނުކުރުމަށް ޝިފާއު ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.