ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް އީގަލްސްއިން ދެވަނަ ޔަގީން ކޮށްފި

  • މި މެޗު އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 19:21 | 2,153

އީގަލްސް އަދި ގްރާންޑޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދަ ގްރާންޑޭ އަދި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކޮށް ތާވަލުގެ ދެވަނަ ޔަގީން ކޮށްފިއެވެ

ގައުމީ ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 3-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން އީގަލްސްއިން ކުޅެމުން ގެންދިޔައީ މޮޅު އެޓޭކިންގ ގޭމެކެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 8 ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮޝީކީ އޮކޮމޯޓޯ އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އީގަލްސްއިން ގެންދިޔައީ ފުލުފުލުގައި ގްރާންޑޭގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އީގަލްސްއަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއްލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ. މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްގެ ޓޮޝީކީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވިއިރު މެޗުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިޔާ ތެރެއިން ރިޒޭ ހުހަށްހުރެ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ، ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އީގަލްސް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މި ހާފުގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ގްރާންޑޭގެ އޮބައިދާއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ދެ ފުރުސަތެއްލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މެޗުގައި އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރި ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވެސް ރިޒޭ އެވެ.

މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިގެންދިޔައީ އީގަލްސްގެ އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ގްރާންޑޭގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހްފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ މެޗުގައި ޓީމު ދެއްކި ކުޅުމާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ގްރާންޑޭގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ދަށް ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންމަ ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މޮޅުވުމުގެ ރޫހު މި މެޗު ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މެޗުގައި އީގަލްސް ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ރަނގަޅު ލީޑެއް ނެގުމުން އެކަމުގެ ފައިދާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އީގަލްސްއަށް ނެގުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.