ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ލުބުނާން

ލުބުނާންގައި އައު ބޮޑުވަޒީރެއް އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ފަށަނީ

  • މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އައު ބޮޑުވަޒީރަކު އައްޔަންކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރާނެ
  • އެގައުމުގެ ރައީސް މަޝްވަރާތަކަށް އިޖާބަދީފައި ނުވޭ
  • މުޒާހަރާތައް ފެށުނީ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެން

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:18 | 2,418

ލުބުނާންގެ މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން - އަލްޖަޒީރާ

ލުބުނާންގައި އައު ބޮޑުވަޒީރެއް އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މީގެ މަހެއްދާ ދުވަސް ކުރިން ފެށުނު މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އައު ބޮޑުވަޒީރަކު އައްޔަންކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ނަމަވެސް ލުބުނާންގެ ރައީސް މައިކަލް އައުން ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިޖާބަދީފައިނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި ރައީސްއާ ބައިތުހިފައިގެން ތިއްބެވި ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ދިއުމަށް ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ލުބުނާންގައި މުޒާހަރާތައް ފެށުނީ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެން ދިއުމާއި، އިސްތިއުފާ ދެއްވި ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ ގައުމުގެ ބައިތުލްމާލުން އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ވަނީކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.