އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުން

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދީފި

  • ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު 6 ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވޭ
  • މީގެ ކުރިން ވަނީ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 25 ކުންފުންޏަކަށް ދީފަ
  • ކުންފުންޏަކީ 100 އިންސައްތަ ދިވެހިންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ވާން ޖެހެ

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:29 | 3,817

ހައްޖާޖީންތަކެއް ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި - އަވަސް

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިތުރު ކުންފުނިތަކަކަށް ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު 6 ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މި ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކީ 2 އަހަރު ދުވަސް ކަމަށެވެ.

އަލަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް:

  1. ޢަރަފާތު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ނިމްސާ އަލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާ
  3. ޤާފިލާ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ
  4. އަލް މަޝްޢަރު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ
  5. އަލް ބްރޫޖް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  6. އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 25 ކުންފުންޏަކަށް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލުގައި ވާގޮތުން ގޮތުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ އެ ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހިމެނިފައިވާ، 100 އިންސައްތަ ދިވެހިންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި، ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތު ތަކުގެ ތަފްސީލާއި، މިނޫންވެސް ޝަރުތުތައް އުސޫލުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.