ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ހިލޭ ޑިގްރީ

ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދަރިވަރުންގެ އަތަށް ފައިސާ ދޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

  • އަންގާރަ ދުވަހު އުސޫލު ވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައި
  • ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 23:26 | 24,420

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް - ރައީސް އޮފީސް

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ސްކީމްއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ކަމަށާއި، ދަރިވަރުންގެ އަތަށް ކޯސްފީދޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތްގޮތަށް އިންތިޒާމްކޮށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ އުސޫލު އަލުން މުރާޖާކޮށް އެ އުސޫލު ބުދަ ދުވަހު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ސްކީމްގެ ދަށުން ފައިސާ ދެމުން ގެންދާނީ ދަރިވަރުންގެ އަތަށް ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހިލޭ ޑިގްރީ ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއެކު ދަރިވަރުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އައިސް އެކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފޯމް ހުށަހަޅަން މިޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންލައިންކޮށް މިސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނީ. އަޅުގަނޑުމެން ސްކީމް ފެށިގެން އައިރުގަ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ނިންމީ ދަރިވަރުންނަށް މިދޭ ފައިސާގެ އެހީ އަޅުގަނޑުމެން ސީދާ އެކުއްޖަކު ކިޔަވާ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެން އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިދާރީގޮތުން ދަތިތަކާ ދިމާވޭ.

~ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އިބްރާހިމް ހަސަން

ދަރިވަރުންގެ ކޯސްފީއާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރީފަންޑް ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ސްލިޕްތަކަށް ފައިސާދީފައިވާ ކަމަށާއި، ކޭޝްފްލޯރގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ. މި ނިންމެވުމާއެކު ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.