ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބަޖެޓް 2020

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ނެޓްވަރކް ގާއިމުކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

  • މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 10 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:36 | 3,531

ފެރީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތައް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ނެޓްވަރކް އިން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މިމަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއެކެވެ.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގޮތަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން މި ވިސްނަނީ އައިލެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯރކް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި. އެއަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިޔުޝަން ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާނެ.

~ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އާ ކުންފުނިތަކަށް ދިނުމަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެ އެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ހަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރު އުފައްދާފައިވާ ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނަށް ކަމުގަ އެވެ.

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ވާގޮތުން މިހާރު އޮތް ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ކަންކަން ދާ ގޮތް ބަލައި އަތޮޅު ފެރީތަކެއް ނޭޝަނަލް ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތައާރަފް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެރީ ޓާމިނަލްތައް ގާއިމު ކުރެވިގެންދާނެ އެވެ. މިކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ނިއަމި ނަމުގައި ފެރީ ޝެޑިޔުލްތައް ބަލާލެވޭނެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަރައްގީކުރުމަށްވެސް ވަނީ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ގުޅާލުމަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު އައި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އަދި އެ ވައުދުގެ ދަށުން ފެރީގެ ނިޒާމުތަކެއް ގާއިމުކުރެވި ހިދުމަތް ދެމުންގެންދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.