ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޕްރެޒިޑެންޓްސް އިންވިޓޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބީޗް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

  • މި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ މި މަހުގެ 29 ނިޔަލަށް

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 19:11 | 3,011

މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ވެޓެރެންސް އަދި ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އިންވިޓޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް ފުރަވެރި ރިޒޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 29 ގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި 25 ގައުމަކުން ބީޗް ވޮލީގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ 85 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާނެއެވެ. މުބާރާތް ތިން ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހައިލައިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު މި ތިން ކެޓަގަރީއަކީ ޕްރޯ ޑަބަލްސް، މިކްސް ރެކްރިއޭޝަނަލް ކުއަޓްރޯ އަދި މިކްސް ރެކްރިއޭޝަނަލް ޑަބަލްސް ޑިވިޟަނެވެ.

މުބާރާތުގެ މެޗުތައް މި މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެންދިޔައިރު މުބާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާނީ ނިމިދިޔަ އައިއޯއައިޖީގައި މެޑަލް ކާމިޔާބުކުރި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ވޮލީ ކޯޗު އަނީސް ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ވުރެ ބީޗް ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަން އެކަށޭނެ މަންޒިލެއް މި ސަރަހައްދުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބޭނުން ވާ ގޮތަށް "ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން" ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.