ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު

އެންމެ ހިންގުންތެރި ކަންކަން ކުރެވޭ މިނިސްޓަރަކީ ނަހުލާ: ގާސިމް

  • މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އެކަމަނާ ދައްކަވާ
  • މިސަރުކާރު ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 07:12 6,704

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހިންގުންތެރި އަދި އެންމެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ މިނިސްޓަރަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖޭޕީއަށް މެންބަރުންތަކެއް ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފަހުން ނަހުލާ ނަތީޖާ ދައްކަވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ކަމަށް ނަހުލާ ވަޑައިގެންނެވީ އެކަމަނާ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޮށީ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް ޖަލަށް ލެއްވުމުން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުންނަވާ ނަހުލާ ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނަހުލާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ މި ސަރުކާރު ގެނައުމަ އެކަމަނާ ގިނަ ގުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ނަހުލާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށާއި، އެކަމަނާގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރުކަން އެކަމަނާއަށް ހައްގު ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރުކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ވެސް ނަހުލާގެ ހިތްވަރުންކަމަށް ގާސިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަހުލާއަށް ތައުރީފް ހައްގުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ނަހުލާ ޖޭޕީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކޮންމެހެން އަނބިކަނބަލުންނަށް ވީތީ ނޫންކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ޖޭޕީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޮތުމުން އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނަހުލާ ވެސް ހޯއްދެވީ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް