ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ކ.ގާފަރު

ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ގާފަރުން ދިހަ އަހަރަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

  • އެއީ 1500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް
  • 10 ސެޕްޓެމްބަރގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 12:35 3,034

ކ.ގާފަރު - ގޫގުލް

ކ.ގާފަރުން ތެޔޮވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ގާފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން، ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 1500 (ފަނަރަސަތޭކަ) އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މިބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މިބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް