ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ކ.ގާފަރު

ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ގާފަރުން ދިހަ އަހަރަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

  • އެއީ 1500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް
  • 10 ސެޕްޓެމްބަރގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 12:35 3,581

ކ.ގާފަރު - ގޫގުލް

ކ.ގާފަރުން ތެޔޮވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ގާފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން، ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 1500 (ފަނަރަސަތޭކަ) އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މިބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މިބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް