ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރައީސް އޮފީސް

ޚާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  • ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް
  • ސެޕްޓެންބަރު 15ގެ ނިޔަލަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 22 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 01:10 1,898

ޚާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ޚާއްސަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ބާއްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މިބައްދަލުވުމަކީ ޚާއްސައިނާމަށް ނަން ހުށައެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ޚާއްސަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން، ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރީންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާ، އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހިއްވަރުދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ، އަދި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިނާމަށް ނަން ހުށައެޅުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ސުވާލުކޮށް މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 15ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޚާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފޯމު ފޮނުއްވާނީ ޚާއްސަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސް އޮފީހަށްށެވެ. މިފޯމު، ރަސްމީ ގަޑީގައި ރައީސް އޮފީހުން ދޫކުރާނެއެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ. މިއަހަރު ޚާއްސަ އިނާމު ދޭނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް