ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މާރުކޭޓު

މަރާމާތަށް މާރުކޭޓު ބަންދުކުރަނީ ގިނަވެގެން އެއްމަސް ދުވަހަށް

  • ކުރިއަށްވުރެ ގޮޅިތައް ބޮޑުވާނެ
  • 160 ގޮޅީގެ ބަދަލުގައި ހުންނާނީ 63 ގޮޅި

ކ. މާލެ | 20 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 12:15 | 3,330

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ގިނަވެގެން އެއްމަސް ދުވަހަށް ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަރުކޭޓު ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު މުހައްމަދު ފަޒީން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހުސްކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން މާރުކޭޓު ހުޅުވާއިރު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މާރުކޭޓު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

މަރާމާތަށް ފަހު މާރުކޭޓު ހުޅުވާއިރު 160 ގޮޅީގެ ބަދަލުގައި ހުންނާނީ 63 ގޮޅި ކަމަށާއި އެ ގޮޅިތަކުގައި 8 ފޫޓް 10 ފޫޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މާރުކޭޓު ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިން އުފެއްދުންތައް ވިއްކަންކަން ފާހަގަކޮށް ފަޒީން ވިދާޅުވީ މާރުކޭޓުގައި ގިނައިން ތަކެތި ވިއްކަނީ އިމްޕޯޓްކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާރުކޭޓުގެ އަސްލު ގެއްލިގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވާއިރު އިމްޕޯޓް ތަކެތި ވިއްކަން ބޭނުންވާނަމަ އެތަކެތި ވިއްކޭނީ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބުނީ މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެން އަލުން ގޮޅިތައް ހުޅުވާއިރު ބިދޭސީން ގެންގުޅެވޭނީ އެ ގޮޅިއެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން މައްޗަށް އެ ބިދޭސީ މީހާ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާނަމަ އެކަނި ކަމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.