އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޓޫއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އުލިގަމުގައި 100 އެނދުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލް އެޅުމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

  • 100 ކޮޓަރީގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓެލް އެޅުމަށް އެމްޓީޑީސީ އާއެކު އެގްރިމެންޓު ކުރީ 27 ފެބްރުއަރީ 2007 ގައި

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 20 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 08:32 2,218

އުލިގަމު - ރާއްޖެއެމްވީ

ހއ. އުލިގަމުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް އެމްޓީޑީސީ އާއި ހަވާލުކުރި 100 އެނދުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓެލް އެޅުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ދެނެގަތުމަށް ކުއަންޓިޓީ ސަރވޭޔަރެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ ހއ. އުލިގަމުގައި 100 ކޮޓަރީގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކުރުމަށް 27 ފެބްރުއަރީ 2007 ގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އާއި އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު ބިން 21 ޖުލައި 2015 ގައި ވަނީ ބާތިލުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެބިމަށް އެމްޓީޑީސީ އިން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ދެނެގަތުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔަރެއް ހޯދާކަމަށް ވެސް އެމިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އިތުރަށް ބުނީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔަރުން 22 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 29 އޮގަސްޓް 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށެހުޅުއްވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް