ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ހާއުފާ އީދު

ބޮޑު އީދަށް ހޯރަފުށި އޮތީ ބޮޑުތަނުން ތައްޔާރަށް

  • ހޯރަފުއްޓަށް ގިނަ އަދަަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ޖަމާ ވަމުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 19:44 10,786

އީދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އާންމުންތަކެއް ހޯރަފުށްޓައް އައިސް ބަނދަރުމަތީގައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ހޯރަފުށީގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޔޫތް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ހައިޑްސް) އާއި އެރަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ އަލްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ކައުންސިލާއި ހައިޑްސް އާއި ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަށް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ހައިޑްސް އާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ރަށަށް އަންނަ މެހެމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށަށް އަންނަ މެހެމާނުންގެ ޝަރަފުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ކެއުމެއް އީދު ދުވަހު އޮންނާނެކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރީގައި މިފަދަ ކުލަގަދަ އީދެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވަނީ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހައިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން ނެގި އިސްނެގުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއަށް ސުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) އަށް ސުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ހައިޑްސް ޖަމިއްޔާގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަން ހުސެއިން ނާޝިޒް ބުނީ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ނިންމައިލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަށް އޮތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޝޯ އޮންނަ ސްޓޭޖާއި ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ކަންކަން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ރަށަށް އަންނަ މެހެމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުން ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށެވެ.

އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ގެނެސްދިނުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުގެ އިތުރުން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ހިމެނޭއެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ރަށަށް އައުމަށް ހައިޑްސް އިން ވަނީ ދައުވަތު ދީފައިއެވެ.

ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރާ އީދުގެ ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖެޓީވީ އެވެ. އެހެންކަމުން އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަންޒަރުތައް ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް