ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި މާދަމާ މި ބައްދަލުކުރެވެނީ ހަތް އަހަރު ފަހުން: ޝިފާ

  • ބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލްގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 18:11 3,854

ހުޅުމާލެ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބައްދަލު ކުރެވެނީ ހަތް އަހަރުން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ ހަތް އަހަރު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން އެކަން ވެސް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ތާނގައި އެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލްގައި ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާއިރު އެޗްޑީސީ އާއި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޖާގަ ނެތުމާއި ބީޗްގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ޝިފާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށް ހުޅުމާލޭގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން އައުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް