ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 21:18
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އައްޔަނުކުރެއްވި ސިޔާސީ 3 ބޭފުޅުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އައްޔަނުކުރެއްވި ސިޔާސީ 3 ބޭފުޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރު 3 ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރު 3 ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި
 
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި 10 ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި 2 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އެބަތިއްބެވި
 
އެއް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް، އަނެއް ދެ ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރެއްވީ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރު ތިން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ތިންބޭފުޅުންނަކީ މީނާސް ޝައުގީ އަދި ހާރިސް މުހަންމަދުގެ އިތުރުން އަހުމަދު ޝިފާޒުއެވެ.

މީގެތެރެއިން ހާރިސް އައްޔަނުކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ފެންވަރުގައެވެ. މީނާސް އާއި ޝިފާޒު އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރުގެ ފެންވަރުގައެވެ.

މިއާއެކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި 10 ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި 2 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ތިއްބެވިކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުން ހާމަވެއެވެ.

މިސަރުކާރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ސިޔާސީ މަގާމުތައް ދެމުންދާތީ އާންމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް