ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ރާއްޖެ-ކޮމަންވެލްތު

ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބު ކުރިޔަށް ދިޔަ ގޮތާއިމެދު ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓާމެދު ފަޚުރުވެރިވާނެ: ޖޭމްސް ޑޯރިސް

  • ރިޕޯޓާމެދު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުވެސް ފަޚުރުވެރިވާނެ
  • ރިޕޯޓް ސަރުކާރަށާއި، އީސީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭ
  • އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 12:16 2,457

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބު ކުރިޔަށް ދިޔަ ގޮތާއިމެދު ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓާމެދު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކުން ކޮމަންވެލްތުގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން ފިލާވަޅު ނަގައިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯރޓުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ޑޯރިސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބު ކުރިޔަށް ދިޔަ ގޮތާއިމެދު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާމެދު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުވެސް ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ މާޗް މަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް ކޮމަންވެލްތުގެ ވަފުދުން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓް ބުދަ ދުވަހު ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިޔާ ސްކޮޓްލޭންޑް އަށް އަރުވާފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓް ސަރުކާރަށާއި، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ޖެމެއިކާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބްރޫސް ގޯލްޑިން ވަނީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ސުލްހެވެރިކަމާއި އަމާންކަމާ އެކު ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވީ ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ސަރުކާރުން ވަނީ އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތަށް ދައުވަތުދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް