ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ހައްޖު 1440

ހައްޖާޖީން ފުރުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދީފި

  • ހައްޖާޖީންގެ ދަތުރުތަށް ހިލޭ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 19 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 23:02 4,673

ހައްޖާޖީންގެ ކަންކަމުގައި މުއައްސަސާތަކާއި މަސްވާރާކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަލުކަމަށްފުރާ ހައްޖާޖީން ފުރުމަށް ލުއިގޮތްތަކަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެެއްގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާފިއު އަލީ ވިދާޅުވީ ހައްޖާޖީންގެ ފުރުމުގެ ކަންތައް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ކުރިޔައްގެންދިޔުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހަންމަދު ސޯލިހުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ބެއްލުވުމުގެ ދަށުން ރައީސް އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހައްޖާޖީންގެ އިތުރުން އެ ހައްޖާޖީންގެ އާއިލާ އަދި ރަހުމަތްތެރިންނަށް މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެއިން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ބުނީ، ހައްޖާޖީން ފުރަންދާއިރު އެއާޕޯޓްގެ ސެކިޔުރިޓީއާއި ހައްޖާޖީން ފުރުވަންދާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޕާކުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށާއި، މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން، ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް ޒަމީރް ވިދާޅުވީ ހައްޖާޖީންގެ ލަގެޖް ކްލިއަރެންސްގައި އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ އެމްޕީއެލްއިން މިކަމުގައި ބައިވެރިވަނީ އިޖްތިމާއީކަމެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ހައްޖާޖީންނާއި އެބޭފުޅުންގެ އާއިލާއަށް ބަހުގައި ހިލޭ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޖެނެރެލް ސެކެރެޓަރީ މުހަންމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ހައްޖާޖީންގެ ކަންކަމުގައި އެމްޓީސީސީއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަހަރު ވިލިމާލެއިން މާލެ އަށް ހައްޖާޖީން އައުމަށް ވަކިން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް