އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އިމިގްރޭޝަން

އިންޓަޕޯލް ޑޭޓާބޭސްގެ އެކްސެސް އިމިގްރޭޝަނަށް ދީފި

  • މިއީ ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް
  • ސްކްރީން ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 19 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 10:58 5,068

އިމިގްރޭޝަނަށް އިންޓަޕޯލް ޑޭޓާބޭސްގެ އެކްސެސް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

އިންޓަޕޯލް ޑޭޓާބޭސްގެ އެކްސެސް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ދީފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި އިންޓަޕޯލް ނޭޝަނަލް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ އޮފް މާލޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ބިއުރޯގެ ހެޑް އަދި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) އެވެ.

މިއެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ އިންޓަޕޯލްގެ ބޭނުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިފުމަކީ ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޓަޕޯލްގެ ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ޑޭޓާބޭސްއަށް ފުރިހަމައަށް އެކްސެސް ލިބިގެން ދިއުމުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މީހުންނަށާއި، ތަކެއްޗަށާއި އަދި އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ ތަކެތި ސްކްރީން ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 1984 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޓަޕޯލްގެ މެންބަރެކެވެ. އިންޓަޕޯލްގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ 194 ސެންޓްރަލް ބިއުރޯގެ ޑޭޓާބޭސްތައް ވެސް ހުންނާނީ އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް