އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މާލޭ ޕާކުތައް

ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުރި ފައުންޓަނާ އާއި ޕަމްޕްތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  • މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:30 ގައި
  • 25 ޖުލައި 2019 ގައި އަގު ހުށައެޅުން އޮންނާނެ
  • ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 14:54 2,481

ޖުމްހޫރީ މައިދާން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުރި ފައުންޓަނާ އާއި ޕަމްޕްތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ޖުމްހޫރީ މައިދާން އަދި ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުރި ފައުންޓަނާ އާއި ޕަމްޕްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަގުހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރާމާތު ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ތަންތަން:

  1. ރަސްރަނި ޕާކް ފައުންޓެއިން
  2. ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފައުންޓެއިން
  3. ރައިވެރިބޭ މައިޒާން ފައުންޓެއިން
  4. ރަސްރަނި ފިޝް ޕޮންޑް

އެގޮތުން މި މަސައްކަތަށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:30 ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގައި ކަމަށާއި، 25 ޖުލައި 2019 ގައި އަގު ހުށައެޅުން އޮންނާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، އެގަޑިތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ގެންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް