ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ނޭޝަނަލް ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން އިފްތިތާހު ކޮށްފި

  • މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބް ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް
  • ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވޭ
  • މާލޭ ސިޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތު ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 11:49 1,885

ނޭޝަނަލް ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ވައިނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ނައިބް ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީނާއި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ޑރ، އަރަވިންދް މާތުރްވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީންވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާއިރު، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބޮޑެތި ފެކްޓަރީ ތަކެއް ނެތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނޫންކަމަށާއި، މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސިއްހީ ނުރައްކަލަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ތަފާތު ބަލިތަކާއި، ސްޓްރޯކް އަދި ހިތުގެ ބަލިތައްފަދަ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުންކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމުއިއްޔާ (ޑަބް.ލިޔު.އެޗް.އޯ) އާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިރުއުޅޭ ރަށްތަކަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންހުރި ވިހަ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ތަޣައްޔަރުވެފައި ނުވާ ތަންތަން ކަމުގައި ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މާލޭ ސިޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތު ބަދަލުކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ސާފުވައި ލިބޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންތަކާއެކު ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނޭޝަނަލް ބްރީތް ލައިފް ޕްލޭންގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް