ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އައިރީނާއަށް ކަނޑައަޅާ މަންދޫބު

އައިރީނާއަށް ކަނޑައަޅާ މަންދޫބަކަށް ޑރ. ނިޔާޒް

  • އައިރީނާގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި 160 ޤައުމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ހިމެނޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 16:57 2,969

އައިރީނާއަށް ކަނޑައަޅާ މަންދޫބަކަށް ޑރ. ނިޔާޒް ހަމަޖައްސުން - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަޔާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ (އައިރީނާ) އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް، ޔޫއޭއީގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ޑރ. ހުސައިން ނިޔާޒް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ޑރ. ނިޔާޒް ވަނީ އަބޫދާބީގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ އެޖެންސީގެ މައި އޮފީހުގައި، އެޖަމްއިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފްރެންޗެސްކޯ ލަ ކަމޭރާއަށް ދާއިމީ މަންދޫބުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވާފައެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު އައިރީނާ އުފެދުނު ފަހުން އެޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތްނަމަވެސް، އެޖަމްއިއްޔާއަށް ރާއްޖެއިން ދާއިމީ މަންދޫބެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އައިރީނާގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި 160 ޤައުމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ހިމެނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން އައިރީނާއަށް ދާއިމީ މަންދޫބެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން ޑރ ނިޔާޒަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޑރ. ނިޔާޒް އެޖަމްއިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅާ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުމުން ދިވެހިރާއްޖެ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ޤައުމަކަށް ބަދަލުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އައިރީނާއާއިއެކު ގުޅިގެން އިތުރު މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބަކީވެސް "ކްލައިމެޓް ޑިޕްލޮމެސީ"އެވެ.

ޑރ. ނިޔާޒް އައިރީނާއަށް ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް މިއަދު ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިރު، އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އޮމާން އަށާއި ބަޙްރައިންއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނަން-ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރކަމަށްވެސް ރުހުން ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް