އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރިޟްވާނު ގެއްލުވާލި މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރު ދީދީ އާއި އަދީބުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލައިފި

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ބުނެފައިވޭ
  • އެ މައްސަލަ ލަސްވަމުންދާ ދިއުމަކީ އެ އާއިލާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް އާއިލާއިން ބުނޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 24 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 14:09 11,165

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ، ޖޭއެސްސީއަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި، ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ޖިނާއީ ތަހުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާނުގެ އާއިލާއިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން ގެއްލުވާލާފައިވާ މައްސަލާގެ ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގެ މުހައްމަދު ސުއައިދު ބަންދުން ދޫކޮށްލެއްވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ފުލުހުން ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޟްވާނުގެ އާއިލާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރިޟްވާން ގެއްލުވާލިމީހުންނަށް އަދަބު ނުލިބި ލަސްވަމުންދާ ދިއުމަކީ އެ އާއިލާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރިޟްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ޝަރީޢަތުން އިންސާފުލިބިފައިނުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމަށް ފޯރުކުރުވާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ އާއިލާން ބުނެ އެވެ.

އެގޮތުން އެ މައްސަލާގައި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ޖިނާއީ ތަހުޤީޤެއް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހިންގައި ދިނުމަށް ރިޟްވާނުގެ އާއިލާއިން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

ރިޟްވާނުގެ އާއިލާއިން އެފަދައިން ގޮވާލާފައިވާއިރު، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުޤީޤު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެ ތަހުޤީޤުން ހާމަވިގޮތުގައި ރިޟްވާނު ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގޭ މުހައްމަދު ސުވެއިދާއި، ސ. މީދޫ އަބްދުﷲ ހައިޝަމް ބަންދުން ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން މާލޭގެ ކުށުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މީހަކު ފަނޑިޔާރާ މުއާމަލާތް ކުރަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރު ދީދީ އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ސުވެއިދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެ މީހާ ފަނޑިޔާރާ ހިއްސާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ތަހުޤީޤުގައި ފުލުހުން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައެޅި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާންއަށް ގިނަ އިންޒާރުތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް، އޭނާ ގެއްލުވާލާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ވެސް ފުލުހުންނަށް އޭނާ ހޯދިފައި ނުވާއިރު ރިލްވާން ހޯދަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުގައި ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާލީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް