ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފި

  • ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 19 ޖޫން 2019 | ބުދަ 03:13 | 5,245

ސޯޝަލް ސެންޓަރު ސަރަހައްދު - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ވޭލްސް އަދި އިންގްލޭންޑްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އައިސީސީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދުވާލު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އެކި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބޭރުގައި ތިބެގެން ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބަލަމުންދާކަން ފާހަނގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތައްވެސް ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތައް މިފަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެމުންދާއިރު، މާލޭ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު (ސޯޝަލް ސެންޓަރ) އަދި ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ބޮޑު ސްކްރީން މެދުވެރިކޮަށް އެފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މެޗުތައް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.

މިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ހުރި އެމްބަސީތަކާއެކުވެސް ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.