ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު

ދުވެލި ރަނގަޅު، ކަންކަން ވާނެ: މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު

  • ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ 93 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި
  • ދެން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ދަނީ ރާވަމުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 00:27 7,517

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދަނީ ރަނގަޅު ދުވެލީގައި ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޑު ދުވެލި ދޫކޮށް، ސަރުކާރުގެ ގިޔަރު މަތިކޮށްލަންޖެހޭ!ސުރުހީގައި ރާއްޖެ.އެމްވީގައި ޝައިއުކުރި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުގެ 93 އިންސައްތަ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ދެންހުރި ވައުދުތަކަކީ ވެސް 5 އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްދެއްވަން ވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން އެގެންދަވަނީ ރާވަވަމުން ކަމަށާއި، ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ދުވެލީގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތަށް 83 އިންސައްތަ ފުރިހަމަކުރެވުުނުކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އައު މަޖިލީހާއެކު ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް