އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ރޯދަ ބަދިގެ 1440

ޕެޝަންފްރުޓް ޝޫ ޕަފް

  • އިކްލެއާސް ފަދަ ޕޭސްޓްރީއާ ތަފާތު، ތައްޔާރުކޮށްލަން ޕަފް ޕޭސްޓްރީއެއް

ކ. މާލެ | 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 14:55 | 5,097

ޕެޝަންފްރުޓް ޝޫ ޕަފް - ރާއްޖެއެމްވީ

ފުއްގަނޑު ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

116 ގުރާމް ކިރު

116 ގުރާމް ފެން

101 ގުރާމް ބަޓަރ

4.5 ގުރާމް ހަކުރު

4.5 ގުރާމް ލޮނު

123 ގުރާމް ބިސް

202 ގުރާމް ބިސް

ޕޭސްޓްރީ ކްރީމް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

500 ގުރާމް ކިރު

1 ވެނީލާ ބީން

175 ގުރާމް ބިހުގެ ގޮބޮޅި

90 ގުރާމް ހަކުރު

50 ގުރާމް ބަޓަރު

3 ގުރާމް ވެނީލާ އެސެންސް

50 ގުރާމް ކަސްޓަޑް ޕައުޑަރ

1 ޕެޝަންފުރުޓް

ބައި ޖޯޑު ފެން

ފުއްގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްލާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކިރު، ފެން، ބަޓަރު، ލޮނާއި ހަކުރު ކައްކާލާށެވެ. ދެން ފުއް އަޅާލާފައި އެއްވެލަން ދެން ހަލާލާށެވެ.

މި ފުއްގަނޑު މަޑު ގިނީގައި ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓް ކައްކާލާށެވެ. ދެން އުނދުނުން ބޭލުމަށް ފަހު، ހޭންޑް މިކްސް އަކުން ގިރާލާށެވެ. ގިރާއިރު ފަހަރަކު ބިހެއް އަޅަމުން ގެންދާށެވެ.

މި ފުއްގަނޑު ނިމޭ އިރު ހުންނަން ޖެހޭނީ ވާ ދެމޭ ވަރަށް ދިޔާ ވެފައެވެ.

ދެން ބޭކިން ޓްރޭ އެއްގައި ބަޓަރު ކޮޅެއް ހާކާފައި، މި ފުއްގަނޑު ޕައިޕް ކޮއްލާނީއެވެ.

ބޮޑު ސްޓަރ ނޫނީ ރައުންޑް ޓިޕް އަކުން ޕައިޕް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޕޭސްޓްރީ ކްރީމް ތައްޔާރު ކޮށްލާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ޕެޝަންފުރުޓް ބައި ޖޯޑު ފެނާއި އެކު ބްލެންޑް ކޮށްލާށެވެ. މި ޕިއުރީ ބޭނުން ކުރާނީ ތަންކޮޅެއް ފަހުންނެވެ،

ބިހުގެ ގޮބޮޅި މިކްސިންގ ބޯލް އަކަށް އަޅާފައި ހަކުރާ ކަސްޓަޑު ފުށާ އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ވެނީލާ ބީން ފަޅާލައި، އެތެރޭގައި ހުރި އޮށްކޮޅު ކިރު ފޮދެއް ތެރެޔަށް އަޅާފައި ކައްކާލާށެވެ. ދެން ކުރިން ގިރި ފުއްގަނޑުގެ ތެރެއަށް މަދު މަދުން އެއްކުރަމުން ދާށެވެ. ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓް ކެއްކުމަށް ފަހު އުނދުނުން ނަގާ، ޕެޝަންފުރުޓް ޕިއުރީ އެއްކޮށްލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ނިމޭއިރު ހުންނަންވާނީ ކްރީމް ގޮތަށެވެ.

ޕަފްތައް ފިހެވުމުން ހިހޫ ވަންދެން ބަހައްޓާހާލާފައި ކޮންމެ ޕަފެއްގެ މެދުން ލޯވަޅެއް ހަދައި، ޕޭސްޓްރީ ކްރީމް އަޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.