ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސް

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސް: ރޯދަ މަހު ދުވާލު ކެއުމުގެ 19 މައްސަލައެއް

  • ރޯދަ މަހު ދުވާލު ކައިގެން 12 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ
  • ރޯދަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ހުށައެޅިފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 16:34 3,429

ފުލުހުން މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަަމަ 15 ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައިރު، ރޯދަ މަހު ދުވާލު ގަޑީގައި ކެއުމުގެ 19 ކޭސްއެއް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށް ފުލުހުންގެ ބިއުރޯ އޮފް ކްރައިމް ރެކޯރޑްސްއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރޯދަ މަހު ދުވާލު ގަޑީގައި ކެއުމުގެ 19 ކޭސްއެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 12 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

ރޯދަ މަހު ދުވާލު ކައިގެން 12 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެއިން ހައްޔަރު ކުރި 9 މީހަކާއި އަތޮޅު ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރެވުނު 3 މީހެއްގެ މައްސަލަ ކަަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވެސް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 90 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 169 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވެސް 8 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި އެކި ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް 1841 މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދު 395 އަށް އަރައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް