ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - މޫސުން

ހއ އަތޮޅުން ބ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

  • ވިލާގަނޑު ގައި ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ
  • ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 16:26 1,500

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑު ގައި ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު 14:35 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 17:15އާ ހަމައަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރިފައިވާއިރު، ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ހއ.އުލިގަމަށް ހޮނު އަޅައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހަށް ދިގު ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓްރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރުން ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވެސް ވިއްސާރަވާނެ ކަމަށް އެ ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް