ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް ރައީސް

މަގާމަށް އައުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވޯޓު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި: އަސްލަމް

  • ރައީސް އަފީފަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން
  • މަޖިލިސް ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރީ ގިނަ މެމްބަރުގެ އެދުމުގެ މަތިން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 15:28 16,840

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސްގެ މަގާމަށް އައުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވޯޓު ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ 60 މިނެޓަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އައުމަށް ގިނަ މެމްބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދު ކުރަނީ މިހާރު މަޖިލިސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އައުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދަނީ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ. ދެން އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ އަޅުގަނޑަށް އެބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް އެތާއީދު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް," އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް ރައީސް ކަމަށް އައުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ވިލުފުށީ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ހަސަން އަފީފް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ވަކި ބޭފުޅަކު މަޖިލިސް ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް ރައީސް ތާއީދުކުރެއްވި ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުއާ ވެސް ބައްދަލުވި. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަގާމުގައި ހުންނަވާގެން ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދުކޮށް ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފަހުމް ކުރެވުނީ ވަކި ބޭފުޅަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވީމަ ރަނގަޅު ބޭފުޅެކޭ ވިދާޅުވި އެއީ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތަކީ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަފީފް އާއި އަސްލަމްގެ އިތުރުން މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް އިތުރު ތިން ބޭފުޅަކު ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް، އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްއެވެ.

ފަސް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުގެ ރޭހުގައި އެންމެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑީ ވިލުފުށީ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް އާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މެދުގައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވާނީ، އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުން މި މަހު 28 ގައި ހުވާ ކުރައްވައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ކަނޑައަޅާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަށެވެ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް ވޯޓު ނެގޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް