އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރޯދަ ބަދިގެ 1440

ވަޅޯމަސް ފްރައިޑް ރައިސް

  • ހާރުދަމަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް ރަނގަޅު ޑިޝް އެއް

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 23:38 | 14,137

ވަޅޯމަސް ފްރައިޑް ރައިސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

100 ގްރާމް ވަޅޯމަސް

1 ގިތެޔޮ މިރުސް

1 ރޯމިރުސް

2 ހިކިމިރުސް

20 ގުރާމް ކެރެޓް

20 ގުރާމް ކެބެޖު

30 ގުރާމް ލީކްސް ފަތް

1 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ކައްކާފައި)

1 ކުޑަ ފިޔާ

1 ލޮނުމެދު

1 އިންޗި އިނގުރު

2 ސައިސަމްސާ ރިހާކުރު

1 ސަމްސާ ސޯޔާ ސޯސް

1 ސައިސަމްސާ ސެސަމޭ ތެޔޮ

1 ބިސް

ބައި ސައިސަމްސާ ރީނދޫ

1 ސައިސަމްސާ މުގުރި މިރުސް

1 ސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް

ލޮނާއި އަސޭމިރުސް (ރަހަލާވަރަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފިޔާ ފިޔަވާ ހުރިހާ ތަރުކާރީކޮޅެއް ހިމުންކޮށް ކޮށާލާށެވެ.

ފިޔާ ކޮށާނީ ދިގަށް، ތުނިކޮށެވެ.

ދެން ވަޅޯމަސްކޮޅު ބޭނުންވާ ބޯމިނަކަށް ކޮށާލާށެވެ.

މަޑު ގިނީގައި ތެއްޔެއްގެ ތެރެޔަށް ޒައިތޫނި ތެޔޮކޮޅެއް އަޅާލައި އުނދާށެވެ.

އެ އަށް ފަހު ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާލާފައި މީރު ކޮށްލާށެވެ. މީރުވުމުން އަޅާނީ ރީނދޫ، މުގުރި މިރުސް، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުހެވެ.

ކުޑައިރުކޮޅަކު ތެލުލާފައި ބިސް، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް، ސެސަމޭ ތެޔޮ އަދި ސޯޔާ ސޯސްކޮޅާއި ރިހާކުރު އަދި ވަޅޯމަސް އަޅާލައި، ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބަތް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.