ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

އޭޖީ ރިފްއަތު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިންގަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ނަޝީދު

  • ތަޖުރިބާ ކުރެއްވިފައިވާ ތަނުގައި ރިފްއަތަކީ ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 08:39 1,616

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިންގަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިފްއަތަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެއްވިފައިވާ ތަނުގައި ރިފްއަތަކީ ވަރަށް ވެސް ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ރިފްއަތު ހިންގަވާފާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ރިފްއަތު މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. 

ދީބާޖާ ކުންފުނީގެ މައްސަލާގައި ރިޝްވަތު ނަންގަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ރިފްއަތް ވެސް ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި މުއްސަނދިކަން ހޯދަން ނޫނީ ފައިސާ ހޯދަން ޑީލްތަކެއް ހަދާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ގޮތުން ގާނޫނީ ވަކީލުކަން ހުއްޓާލީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނުން ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތް ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް