އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ރޯދަ ބަދިގެ 1440

ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް ރެސިޕީ

 • ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސްގެ މި ރެސިޕީ އަކީ ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭލަ، މީރު ރެސިޕީއެކެވެ

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 09:25 | 10,165

ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް ރެސިޕީ

 

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 100 ގުރާމް ކުކުޅު (ކަށިނެތް)
 • 30 ގުރާމް ކެރެޓް
 • 30 ގުރާމް ކެބެޖް ފަތް
 • 30 ގުރާމް ލީީކްސް
 • ގިތެޔޮމިރުހުގެ އެއްފަޅި
 • 1 ރޯމިރުސް
 • 1 ސަމްސާ ސޯޔާ ސޯސް
 • 1 ސައިސަމްސާ ސެސަމޭ ތެޔޮ
 • 1 ކުޑަ ފިޔާ
 • 1 ލޮނުމެދު
 • އިންޗިއެއްގެ އިނގުރުކޮޅެއް
 • ބައި ސައިސަމްސާ މުގުރި މިރުސް
 • ބައި ސައިސަމްސާ މުގުރި ކޮރިއެންޑާ
 • ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް (ރަހަ ލާވަރަށް)
 • 1 ޖޯޑުގެ ހަނޑޫ (ކައްކާފައި)
 • 1 ބިސް

 

ތައްޔާރު ކޮށްލާނެ ގޮތް:

ކެރެޓާއި ކުކުޅު ދިގުކޮށް ކޮށާލާފައި، ބާކީ ހުރި ތަރުކާރީކޮޅު ހިމުންކޮށް ކޮށާލާށެވެ.

އުނދުން މައްޗަށް ތެއްޔެއް އުނދާފައި ތެލި ހޫނުވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ތެލި ހޫނު ވުމުން 2 ސަމްސާ ތެޔޮ އަޅާފައި ކުކުޅު، ކޮރިއެންޑާ، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ކުކުޅުކޮޅު ރޯފިލުމުން ބާކީހުރި ތަރުކާރީ ތެއްޔަށްއެޅުމަށްފަހު ރޯ ފިލުވާލާށެވެ. 

ތަރުކާރީކޮޅު ރޯފިލުމުން މުގުރި މިރުސް، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އިތުރަށް އަޅައި ހާވާލާށެވެ. ދެން އެއްކޮށްލާނީ 1 ބިހެވެ. 

ބިސް އެއްވުމުން ސޯސްކޮޅު، ޕޭސްޓް އަދި ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާފައި ރަނގަޅަށް ހާވާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.