ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުންދިން ހާދިސާ

ޔޫއޭއީ ކައިރިން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުންދިން ހާދިސާ ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

  • މި ހަމަލާގައި ހަތަރު ކޮމާޝަލް އުޅަނދަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައި
  • އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ އިރާނުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 19:54 7,491

ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އުޅަނދެއް - ސަން

ޔޫއޭއީގެ އައްސޭރިފަށާއި ކައިރިން ގަލްފް އޮމާންގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުންދިން ހާދިސާ ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ޔޫއޭއީ އާއެކުގައިވާ ކަމަށާއި މިނިވަންކަމާއެކު ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ، އުޅަނދުތަކުގެ ސަލާމަތަށް ހުރަސް އެޅޭނެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ.  

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ބައިނަލައްޤުވާމީ މުޖުތަމައު އިން ޒިންމާ ނެގުމަށާއި ކަނޑު ދަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ބައިނަލައްޤުވާމީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ހަމަޖެހުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ބައިނަލައްޤުވާމީ މުޖުތަމައު އަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން މި ހަމަލާގައި ހަތަރު ކޮމާޝަލް އުޅަނދަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައެވެ. މި ހަމަލާ ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުންނާއި ސައުދީ ސަރުކާރުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ އިރާނުންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް