އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުންދިން ހާދިސާ

ޔޫއޭއީ ކައިރިން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުންދިން ހާދިސާ ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

  • މި ހަމަލާގައި ހަތަރު ކޮމާޝަލް އުޅަނދަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައި
  • އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ އިރާނުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 19:54 8,182

ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އުޅަނދެއް - ބީބީސީ

ޔޫއޭއީގެ އައްސޭރިފަށާއި ކައިރިން ގަލްފް އޮމާންގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަށް ގެއްލުންދިން ހާދިސާ ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ޔޫއޭއީ އާއެކުގައިވާ ކަމަށާއި މިނިވަންކަމާއެކު ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ، އުޅަނދުތަކުގެ ސަލާމަތަށް ހުރަސް އެޅޭނެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ.  

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ބައިނަލައްޤުވާމީ މުޖުތަމައު އިން ޒިންމާ ނެގުމަށާއި ކަނޑު ދަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ބައިނަލައްޤުވާމީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ހަމަޖެހުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ބައިނަލައްޤުވާމީ މުޖުތަމައު އަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން މި ހަމަލާގައި ހަތަރު ކޮމާޝަލް އުޅަނދަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައެވެ. މި ހަމަލާ ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުންނާއި ސައުދީ ސަރުކާރުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ އިރާނުންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް