އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރޯދަ ބަދިގެ 1440

ޕާނީ ޕޫރީ ރެސިޕީ

  • މިއީ ވީހާ ވެސް ކުޅިކޮށް ކެއުމުން މީރު ޑިޝްއެއް

ކ. މާލެ | 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 10:41 | 5,385

ޕާނީ ޕޫރީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޕާނީ ޕޫރީއަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޑިޝްއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ޑިޝް އަށް އޮތް މަގުބޫލުކަން ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އިންޑިއާގެ "މީރު މީރު" މި ޑިޝް މި ފަހަރު ތައްޔާރު ކޮށްލީ އެއިން ލާންޖެހޭ އަސްލު ރަހަ ގެނެސްދިނުމުގެ މަގުސަދާ އެކުގައެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ، އަދި ބައެއް ރަށްރަށުން ވެސް މީގެ ތަފާތު ރެސިޕީތައް ހަދައެވެ. ބައެއް ކެފޭތަކުގައި، އަދި އަމިއްލައަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ޕާނީ ޕޫރީ ހަދާފައި ވިއްކަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ މީރު ރެސިޕީއަކީ މީއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ޕޫރީ ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް:

1 ޖޯޑު އެމޮލީނާ

1 ސަމްސާ މައިދާ (އޯލް ޕާޕަސް ފްލާ)

ކުޑަ ބޭކިންގ ސޯޑާ ކޮޅެއް

ފެންގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް:

ހެލެނބެލި ހުތް

1 ސެންޓިމީޓަރ އިނގުރު

3 ތޮޅި މިރުސް (ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުން ވަންޏާ ގިނައިން)

މިންޓް ފަތް

ކަޅު ލޮނު

ޕާނީ ޕޫރީ މަސާލާ

މުގުރި ދިރި

އަސަފަޓީޑާ (އުނގުރު)

ލޮނު

ހަކުރު (ރަހަ ހެޔޮވަރުވާ ވަރަށް)

ފިލިންގ:

ސަނާމުގު

އަލުވި

ތައްޔާރު ކޮށްލާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ އަލުވި އަދި ސަނާމުގުކޮޅު ފެނު ކައްކާލާނީއެވެ.

އެ އަށް ފަހު ޕޫރީ ހަދަން ބޭނުންވާ އެމޮލީނާ، ފުށް އަދި ބޭކިންގ ސޯޑާ ފެނާއި އެއްކޮށްލައި ފުށްގަނޑެއް މޮޑެލާނީއެވެ.

މި ފުށްގަނޑު 20 މިނެޓު ވަންދެން އެއްކައިރި ކޮށްލާށެވެ.

ފެންގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް މިކްސަރެއްގެ ތެރެޔަށް އިނގުރު، މިރުސް، މިންޓް ފަތް އަދި ހުރިހާ ސްޕައިސަސް އެއްކޮށްލާ ރަނގަޅަށް ބްލެންޑް ކޮށްލާށެވެ.

މި މިކްސް ތެރެއަށް ހެލެނބެލި ހުތްކޮޅު އެއްކޮށްލާފައި ފެން އަޅަމުން ދާށެވެ. ބޭނުން ވާ ވަރަކަށް، ރަހަ ބަލަމުން ފެން އަޅަމުން ގެންދާށެވެ. ހަކުރު ވެސް އަޅާނީ ހަމަ މިގޮތަށް ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރަމުންވެ.

ދެން ތަވައެއް އުދާފައި ޕޫރީތައް ތެލުލާނީއެވެ.

ތެލުލެވުމުން މެދުން ފަޅާލާފައި އަލުވި އަދި ސަނާމުގު ކޮޅު އަޅާލާނީއެވެ. މި ރެސިޕީއަށް ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ފިލިންގއެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަލުތްވާ ސަނާމުގަކީ މީގެ އަސްލު ރަހަ ދައްކައިދޭ ދެ ބާވަތެކެވެ.

މި ޑިޝްއަކީ ވީހާ ވެސް ކުޅިކޮށް ކެއުމުން މީރު ވާނެ ޑިޝްއެކެވެ. ފެންގަނޑު ވެސް ބޮޑަށް މީރު ވާނީ ފިނިވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.