ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ޓްރިޕްލް ޗޮކްލެޓް އޯރިއޯ ޓާޓް

 • ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޓްރިޕްލް ޗޮކްލެޓް އޯރިއޯ ޓާޓް

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 23:08 | 9,889

ޓްރިޕްލް ޗޮކްލެޓް އޯރިއޯ ޓާޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޓްރިޕްލް ޗޮކްލެޓް އޯރިއޯ ޓާޓް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (250 ގްރާމް)
 • 1 މިލްކް ޗޮކްލެޓް (250 ގްރާމް)
 • 1 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ބޮނޑި
 • 2 ސަމްސާ (އަންސޯލްޓަޑް) ބަޓަރު
 • 2 ސަމްސާ އައިސިންގް ޝުގަރ
 • ބައި ދަޅު ގެރިކިރު
 • 1 ލީޓަރު ބައި ޕެކެޓްގެ ލެކްޓޯފީލް (ވިޕިންގ ކްރީމް)
 • ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

 • ކިރުފޮދު އަދި ޑާކް ޗޮކްލެޓްކޮޅު ކުދިކޮށް ކޮށާލާނީއެވެ.
 • ތަވާ ހޫނު ކުރުމަށް ފަހު، ވިޕިންގ ކްރީމާއި ގެރިކިރު އެއްކޮށް އަޅާނީއެވެ. (ވިޕިންގ ކްރީމް އަޅަމުންދާއިރު، ރަނގަޅަށް ދޭފަތުން ހަލަމުން ގެންދާނީ)
 • ވިޕިންގ ކްރީމް ހޫނުވުމުން، މަޑު ގިނީގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ކުދިކޮށް ކޮށި ޗޮކްލެޓްކޮޅާއި ބަޓަރު އެއްކޮށް ތަވައަށް އަޅާނީއެވެ.
 • ޗޮކްލެޓް ކޮޅާއި ބަޓަރު އެއްވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާނީއެވެ.
 • އެ އަށް ފަހު އައިސިންގް ޝުގަރ އެޅުމަށް ފަހު ދެން ވަރަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • އޯރިއޯ ބިސްކޯދުގެ ކްރީމް ނެގުމަށް ފަހު، ބިސްކޯދުތައް ކުދިކޮށް ފުނޑުކޮށްލާށެވެ.
 • ފުނޑުކޮށްފައިވާ ބިސްކޯދުތައް ތަވައަށް އެޅުމަށް ފަހު ދެން ހުރި ތަކެއްޗާ އެކު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާނީއެވެ. (ބިސްކޯދުތައް ފޯ ނުވާ ވަރަށް)
 • ޓްރޭއެއްގައި ބޭކިންގ ޕޭޕަރ އެޅުމަށް ފަހު، އެއްކުރި ބިސްކޯދުތައް ޓްރޭއަށް އަޅާށެވެ.
 • ބިސްކޯދު ޓްރޭ 2 ގަޑިއިރަށް ގަޑުކުރާ ބަޔަށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. 

  

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.