އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

އަލިފުށީގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަރަށް އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ: ބިގޭ

  • އަލިފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ ކަންތައްތަކުގެ މަޝްވަރާތައް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީންއާއެކު ކުރެވުނު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 00:47 3,758

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރ. އަލިފުށީގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަރަށް އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރ. އަލިފުށީގެ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އަލިފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ ކަންތައްތަކުގެ މަޝްވަރާތައް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީންއާއެކު ކުރެއްވި ކަމަށާއި މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ދައްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިއްހީ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އެންމެ ފަހުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުގައި ދައްކަވާފައި އޮތީ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ލަހެއް ނުވެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާނަމޭ. މިއީ މި ބޭނުންވާ ބަދަލަކީ. ބަދަލެއް ގެންނަން ވޯޓު ދެއްވަންޏާ، ދެއްވަންވީ ތަރައްޤީގެ ބަދަލު އަންނަ އޮތް މިންވަރަށް ބަލާފައި އެ ބަދަލުތަކަށް. ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިބެވިއްޖެ. ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަގު ފެންނަން އެބައޮތް" ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޓޭޓުންނަށް މުހިންމު ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބި ރައީސް ސޯލިހް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ނުފުއްދޭނެ ކަމަށެވެ.  

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަންނަ ހަފްތާގައި ރ. އަނގޮޅިތީމަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު އިންތިހާބުގެ ކުރިން އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހުގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރ. އަތޮޅަށް ވައިގެ މަގުން ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމަކީ ދާއިރާގެ އުންމީދު ކަމަށް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް އަތު ގުޅައިލައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ރަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް