ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ރަން

މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ރަން 2019 ބާއްވައިފި

  • ދުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭގައި
  • މި ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 19:40 3,526

ވުމަންސް ރަންގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ރަން 2019 ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ދުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 އިން ފެށިގެން 06:00 އަކަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައެވެ.

މި ދުވުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި އަދި އަންހެން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނެވެ. މި ދުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނަކީ ހަމައެކަނި ގޭގައި ތިބެގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުވަން ތިބި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި މިފަދަ ދުވުންތަކުގައި އާއި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދުވުމުގައި 2000 އަށްވުރެ ގިނަ އަންހެން ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ވަނަ ވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އިނާމްތައް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދުވުމުން ވަނަ ހޯދި 10 ބައިވެރިންނަށް ނޮވެމްބަރު މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ''ދުބާއީ ވިމެންސް ރަން'' ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދުވުމުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ބައިވެރިން ބުނީ މިކަހަލަ ދުވުންތައް ބޭއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަހަލަ ދުވުމެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެންރޭންޖް ފަރާތުން ބުނީ އަންނަ އަހަރު ވެސް މިކަހަލަ އިތުރު ދުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ އެންރޭންޖްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި މިކަހަލަ ފުރަތަމަ ދުވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް