ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ދީނީ ދަރުސް

''ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށް އެދި'' ދީނީ ދަރުސް މާދަމާ ރޭ

  • މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 8:30 ގައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 19:30 2,629

މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަލްއުސްތާޛު އަނީލު - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

''ހެޔޮލަފާ ދަރިއަކަށް އެދި'' މިމައުޟޫއަށް ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސް މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި ދަރުސްގައި ދީނި ނަސޭހަތް ދެއްވާނީ އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު އަނީލް އެވެ. މި ދަރުސް އޮންނާނި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައެވެ.

ދަރުސް އަޑު އެއްސެވުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް