ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

ޒިނޭއަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ވަރަކަށް ބާރުއަޅާ ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

  • އެވާހަކަ އޮޅުން އަރާނަމަ މާފަށް އެދިފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 14:44 2,609

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު - އޭއެފްޕީ

ޒިނޭކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބާރުއަޅާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ހުކުރު ދުވަހު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ޒިނޭއަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ބާރުނާޅާ ކަމަށާއި، އެއީ ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިން ލިބި އެކުދިންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށެވެ. 

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަ އޮޅުން އަރާނަމަ އެކަމަށް މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

ކައިވެނި ނުކޮށް ދަރިން ހޯދާ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ ކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށާއި، ކައިވެނި ނުކޮށް ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުން އެއީ އެކަން އޮންނަންވީ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކައިވެނީގެ ބޭރުން ދަރިން ހޯދަނީ ފިރިހެން މީހާގެ ވެސް ބޭވަފާތެރިކަމެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި، އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ އަންހެނުން ނުވިހާ ގޮތް ހެދުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް