ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ކަރަންޓްގައި ޖެހުން

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

  • ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވީ 34 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިިރިހެނެއް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 13:51 11,606

ގއ. ގެމަނަފުށި - ގޫގުލް

ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހެއްގެ ގައިގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން މަރުވި ހަދިސާ މިއަދު ހެނދުނު 6 ޖެހީއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުވީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ބިނދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ އެންދަމަން ދިއްލާފައި ހުރި ލައިޓުން ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ކަރަންޓް ޖެހުނު އިރު އޭނާ ހުރީ ލައިޓްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، ކަރަންޓުގައި ޖެހުމާ އެކު އޭނާ މަރުވި ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީ މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގައިގައި ހިފެހެއްޓި ދިވެހި މީހާ ވެސް ކަރަންޓްގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް