ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 09:22
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް، ސައިކަލު ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް، ސައިކަލު ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 19 އަހަރު ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި
 
އޭނާއަށް ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން

ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 19 އަހަރުގެ ޒުވާނާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާއަށް މިހާރު އަންނަނީ ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއްގައި ގުލްއަލާމާ މަގުން ހުޅަނގުން އިރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ކުރިމަތީ ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ވޭން އެއްގައި ޖެހިގެންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތެއްގައި އެމަންޒަރު ފެނިފައިވަނީ 02:32 ހާއިރުކަމަށާއި އެތަނަށް ފުލުހުން އެޓެންޑުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، ވޭން އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
23%
62%
0%
0%
8%
ކޮމެންޓް