ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 06:43
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު ދަންވަރު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު ދަންވަރު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކްސިޑެންޓް
ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ކައިރީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް - ސައިކަލަކާއި ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެ އެކަކު ހާލު ސީރިއަސް
 
ކާރުގެ ފަހަތްވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައި، ސައިކަލު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

ހުޅުމާލެގައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ކައިރީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ސައިކަލަކާއި ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައި ސައިކަލު، ހިތިގަސްމަގުން، ގުލްއަލާމާ ހިނގުމަށް އަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން، ގުލްއަލާމާ ހިނގުމުގައި ޕާކު ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލު އައިސް ޖެހުނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބޭރުގައި ޕާކު ކޮށްފައި އޮތް އެތަނުގެ ކާރުގައެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހާ ބުނީ ސައިކަލު އައިލެއް ބާރުކަމުން ކާރުގައި ޖެހި ސައިކަލާއެކު ދުއްވަން އިން މީހާވެސް ވިއްސައިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރުވެސް 4 ވަރަކަށް ފޫޓް ދުރަށް ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އަދި ކާރުގެ ފަހަތުން ބޮޑުބައެއް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، ސައިކަލުވަނީ ނުދުއްވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ.

އަދި އެތަނަށް ފުލުހުން އެވަގުތު އެޓެންޑުވި ކަމަށެވެ. އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ތިބުމުން ފުލުހުންނަށް ފިލަން ދިއުމުގެ ތެރޭގައިކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށްމީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ވަގުތުން އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅިނަމަވެސް، އެމްބިއުލާންސް އައިސްފައިވަނީ 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން 2:43 ގައެވެ. އެކްސިޑެންޓްވީ 2:27 ގައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ކްރިޓިކަލްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
60%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް